NotuLa Professional Organizing
Ondernemers vereninging Hoofddorp

Marry van der Laag presenteert zich als professional organizer

Werken is één ding, efficiëntie iets anders. Lang niet alle medewerkers van een bedrijf halen uit hun computer wat erin zit. En ook archieven kunnen een stuk praktischer worden ingericht.

Wie daar moeite mee heeft, of zich daar onvoldoende van bewust is, kan de hulp inroepen van een professional organizer.  Marry van der Laag uit Hoofddorp behoort tot die beroepsgroep, die weliswaar nog niet zo lang bestaat, maar in een grote behoefte blijkt te voorzien. "Ik ben min of meer toevallig met dit vak in aanraking gekomen, vertelt ze. "Via het secretaressewerk, waarmee ik me aanvankelijk bezig hield ben ik er, zeg maar, ingerold. Een aantal jaren geleden was ik bij een bedrijf gedetacheerd. De situatie daar nodigde uit om me behalve met de echte secretaressetaken ook bezig te houden met het optimaal inrichten van de werkplek, zorgen voor een goed archief, kijken naar het handiger indelen van ordners en het benutten van alle mogelijkheden van de computer. Resultaat was een goed geordende werkplek, waar veel efficiënter gewerkt kon worden. En dat spaart niet alleen tijd, maar ook geld. Iedereen was er blij mee. `Jij bent geschikt als professional organizer’, kreeg ik te horen. `Je moet je op dat werk gaan richten.' Het idee sprak me wel aan. En toen ben ik mijn eigen bedrijf gestart: NotuLa Professional Organizing. Ik ben ook lid van de NBPO, de Nederlandse beroepsgroep van Professional Organizers.

Structuur
Wat doet een professional organizer precies? Marry van der laag omschrijft het kort, maar krachtig als het orde op zaken stellen in situaties waar wanorde heerst. "Het gaat om het geven van advies en hulp hij het efficiënt inrichten van een kantoor of werkplek. Maar het 'organizen' komt ook aan de orde in de persoonlijke sfeer. Een professional organizer kan mensen, die zich privé in een onoverzichtelijke situatie bevinden - bijvoorbeeld door verhuizing, echtscheiding, burn out - helpen orde op zaken te stellen. Met haar bedrijf NotuLa richt Marry zich vooral op de zakenwereld. "Het inrichten van een handzaam en toegankelijk archief blijkt duidelijk een vak apart.

Mensen hebben de neiging veel te veel te bewaren. Er is heus veel minder opslag nodig dan gedacht om goed te kunnen werken. Mijn beroepsgroep propageert zelfs dat in het algemeen 90% van wat bewaard wordt echt weg kan. Dat scheelt veel ruimte en veel tijd. En wist u dat opruimen gemiddeld drie keer zoveel tijd kost als men denkt? Tijdens mijn sessies blijkt dat cliënten daar nooit een idee van hadden"

Tips en tricks
Kan iedereen die achter een computer zit, daar ook handig mee omgaan? Marry weet inmiddels zeker van niet. "Een computer is een fantastisch hulpmiddel. Maar veel mensen gebruiken maar een heel klein gedeelte van de gigantische mogelijkheden. En dan nog niet eens optimaal. Ze laten de computer de baas zijn, in plaats dat zij de baas over hun computer zijn. Dat is erg jammer. Want met een paar simpele tips en enkele trainingen haal je veel meer uit het apparaat." Dit gegeven heeft geleid tot het aanbieden van zogenaamde TURBOtrainingen, waarmee zij computergebruikers de nodige tips en tricks bijbrengt. Speciaal voor diegenen die geen tijd hebben voor een uitgebreide studie. Of misschien een aantal zaken wel geleerd hebben, maar die een beetje zijn vergeten."lk kom daarvoor op de werkplek. Want werken met je eigen computer geeft het beste resultaat”. Marry richt zich hiermee zowel op een efficiënter gebruik van Word als van Excel. "Ik heb een leuk aanwijsstokje", vertelt ze lachend, "waarmee ik computergebruikers graag de weg wijs naar een hele serie handige eye-openers. Mijn ervaring is inmiddels, dat een sessie van twee uur al voldoende kan zijn om de nodige`do’s en don'ts' op een rijtje te zetten. Maar het hangt natuurlijk van de wensen van de cliënt af, of meer tijd noodzakelijk is. Zoiets bepalen we in onderling overleg. Dit werk blijkt goed aan te slaan. Het is een vak dat mensen duidelijk blij maakt en dat mij veel voldoening schenkt omdat ik het werk van mijn klanten aanzienlijk kan versnellen."

Marry, is te bereiken via tel.nr 023 565 2106 en 06 820 2625.
E-mail: info@notula.nl en de website van NotuLa: www.turbotraining.nl

Bron: OVH juni 2005